Trojúhelník – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Trojúhelník

Přejít na Podle úhlů – [editovat | editovat zdroj]. Ostroúhlý trojúhelník – všechny vnitřní úhly jsou ostré; Pravoúhlý trojúhelník – jeden vnitřní úhel je pravý, …
Pravoúhlý trojúhelník – Kategorie:Trojúhelník – Věty o shodnosti trojúhelníku
Trojúhelník — Matematika polopatě
www.matematika.cz/popis-trojuhelniku
Trojúhelník je geometrický útvar, který je tvořen třemi vrcholy, které jsou spojeny třemi … Každý trojúhelník má tři vnitřní úhly, které obvykle označujeme řeckými …
Goniometrické funkce — Matematika polopatě
www.matematika.cz/goniometrie
Každý trojúhelník má tři vnitřní úhly, které obvykle označujeme řeckými písmeny alfa α, beta β a gama γ. Součet všech tří vnitřních úhlů musí vždy dát 180 stupňů …
Vnitřní úhly trojúhelníku [Cifrikova matematika]
www.matematika.webz.cz/forum/trojuhel/

Vnitřní úhly trojúhelníku. Otázka: Jak spočítat vnitřní úhly obecného trojúhelníku, když známe velikost tří stran? Vypracování: Řešení 1: Kosinova věta: Vzorce …
Vzorce – Vzorce pro trojúhelník – Matematické vzorce Výpočty online
vzorce-matematika.sweb.cz/vzorce-pro-trojuhelnik-jak-najit-stranu-osu-t…

Najít délku osy provedené z pravého úhlu do přepony: Osa pravého úhlu pravoúhlého trojúhelníku. L – osa, úsečka ME, vycházející z pravého úhlu (90 stupňů).
Součet vnitřních úhlů trojúhelníku – Walter Fendt
www.walter-fendt.de/m14cz/winkelsumme_cz.htm

Strany trojúhelníku jsou prodlouženy na přímky; mimoto je u jednoho vrcholu nakreslena i rovnověžka s protilehlou stranou. Všechny úhly odpovídající si …
Trojúhelník
it.pedf.cuni.cz/~proch/program/trojuhl.htm

Přejít na podle úhlů – Ostroúhlý trojúhelník má všechny vnitřní úhly ostré. Tupoúhlý trojúhelník má jeden tupý úhel. Pravoúhlý trojúhelník má jeden pravý …
[PPT]
Úhly trojúhelníku
www.gema.kvalitne.cz/uhly_trojuhelnik.ppt

Trojúhelník. Vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
[PDF]
Řešení obecného trojúhelníka
www.oacb.cz/projekty/matematika/sbirka/reseni_obec_trojuhelnika.pdf

Sinová věta. Používáme ji k určení neznámých délek stran a velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku, jestliže 2 ze tří prvků jsou délky strany a velikost úhlu ležícího …
Příklad na výpočet úhlu trojúhelníku 1 – Khanova škola

https://khanovaskola.cz/trojuhelniky/priklad-na…uhlu-trojuhelniku…/lek…

Na základě těchto informací bych rád zjistil, jaký úhel je zde. Chci zjistit jaký úhel mi … že součet úhlů v trojúhelníku je roven 180 stupňům nebo … Tento zrovna …