Uhlovodíky – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovodíky

Uhlovodík je označení pro organickou sloučeninu, jejíž molekula se skládá … a liší se o homologický přírůstek CH2, obecný vzorec alkanů je tedy CnH2n+2.
[PPT]
ZÁKLADY NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ – DUMy.cz
dumy.cz/stahnout/7983
Žáci se seznámí se strukturními, sumárními i racionálními vzorci uhlovodíků, s typy vazeb mezi atomy uhlíku a jejich označením. Na příkladech se seznámí s …
[PDF]
Uhlovodíky
www.1kspa.cz/kladno/dokumenty/…/Organicka_chemie_uhlovodiky.pdf

Rozdělení: uhlovodíky (obsahují jen uhlík … Uhlovodíky: acyklické (rovné nebo rozvětvené řetězce) … Izomerie – sloučeniny mají stejné molekulové vzorce,.
[PDF]
Organická chemie a uhlovodíky
ftp.mgo.opava.cz/pust/Organická%20chemie%20a%20uhlovodíky.pdf

Výpočet empirického (stechiometrického) vzorce. Příklad (PZ na VŠ str. 15, př. … 2. násobné – dvojné a trojné (např. nenasycené uhlovodíky – alkeny, alkyny).
Chemie 2 [Racionální vzorce, uhlovodíky] – AmaPro
amapro.cz/datove_zdroje/knihy/_chemie/chemie_2/chemie2_24.php

sloučenina, organická chemie, nasycené uhlovodíky, deriváty, aromatické uhlovodíky, heteroatom, psaní vzorců. Racionální vzorce, uhlovodíky …
[PDF]
II. Uhlovodíky
uoch.vscht.cz/cz/studium/bakalar/organika/Velebudice/Velebudice2.pdf

Uhlovodíky jsou nejjednodušší organické sloučeniny, neboť obsahují ve svých … Alkany (parafiny) jsou nasycené uhlovodíky, obecný vzorec CnH2n + 2 .
[PDF]
Uhlovodíky – názvosloví a struktura
www.gsos.cz/…/pk.Z-LP7-2-Uhlovodíky_-_názvosloví_a_struktura.pdf

1: Strukturní (racionální) vzorce uhlovodíků. Pracovní postup: Napište strukturní ( racionální) vzorce následujících uhlovodíků: 1. 4-ethyl-2,2,5-trimethylheptan: 2.
[PPT]
Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany
dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=lihuvrjl

Úkol 1: Prohlédni si pozorně racionální vzorce čtyř. výše uvedených uhlovodíků a doplň větu. Uhlovodíky jsou ……….. sloučeniny …… a ……. Kontrola:.
[PDF]
ALKANY, CYKLOALKANY
www.gvi.cz/files/chemie/aca.pdf

Mezi alkany a cykloalkany patří uhlovodíky, v jejichž molekulách jsou atomy uhlíku … Sloučeniny (molekuly) stejného souhrnného vzorce, ale rozdílné struktury …
[PPT]
CH 3 – podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu …
fyz-chem.gkh.cz/prezentace/CH23.pptx

Typy vzorců uhlovodíků. Vzorce empirické. = udávají poměr jednotlivých prvků v molekule, neuvádějí celkový celkový počet atomů prvků. CH3. empirický vzorec.