Obvodová rychlost na Zemi (SŠ) – Sbírka řešených úloh z fyziky
fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=194

Jaká je obvodová rychlost bodu během denní rotace Země, jestliže bod je: a) na zemském … Nápověda 2: Úhlová rychlost, vzdálenost bodu od osy otáčení.
Pohyby Země – Geografický server
www.zemepis.com › Matematická geografie

Země obíhá kolem Slunce (to však neleží ve středu elipsy, ale v jednom z jejích …. Při zavěšení kyvadla v zeměpisné šírce jA je úhlová rychlost stáčení roviny …
[PDF]
Vysvětlení a řešení – Nabla
www.nabla.cz/soubory/fyzika/…/uhlova-obvodova-rychlost-zeme.pdf

Jaká je úhlová a obvodová rychlost otáčení Země kolem vlastní osy na rovníku? Jaké jsou tyto rychlosti pro Českou republiku? Uvažujte, že Česká republika leží …
jak rychle se točí zeměkoule? | Odpovědi.cz
www.odpovedi.cz › Kategorie › Věda › Astronomie

Bronzový. Retko. Obvodová rychlost Země na rovníku je 0,465 km * s-1. … Pokud Vám nestačí úhlová rychlost tak pak musíte upřesnit místo. Obvodová rychlost …
Země – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Země

Rychlost oběhu Země je v průměru asi 30 km/s, což stačí k uražení …. Měsíc má, viděno ze Země, téměř stejnou úhlovou velikost jako Slunce (které je však 400× …
[PDF]
Rovnoměrný pohyb po kružnici
www.gkh.cz/kestazeni/fyz/rpk_reseni.pdf

Vypočítejte velikost rychlosti Měsíce při jeho pohybu kolem Země. Předpokládejte, že … 6 s; v = ? 2.71. Jaká je úhlová rychlost otáčení Země kolem zemské osy?
Pohyby Země – WebZdarma.cz
geografie.webzdarma.cz/pz.htm

rotace Země, oběh Země kolem Slunce, pohyb se sluneční soustavou. – pohyby … rozklad vektoru úhlové rychlosti zemské rotace v různých částech Země:.
Zeměpis 6. – 9. ročník – Pohyby Země
www.zemepis2.estranky.cz/clanky/pohyby-zeme.html

Jedno otočení Země kolem osy (siderický den) trvá 23 h 56 min 4,1 s. Úhlová rychlost rotace je 15° min-1. Obvodová rychlost Země se mění, na rovníku je 0,465 …
[PDF]
Kinematika hmotného bodu
euler.fd.cvut.cz/predmety/fyzika/data/Sem0/Kinematika.pdf

Z bodu ležícího ve výšce H0 = 300 m nad povrchem Země jsou současně vržena dvě tělesa … Jaká je úhlová rychlost otáčení Země kolem zemské osy? [ω = 7, …
Projevy Coriolisovy síly na Zemi – FyzWeb
fyzweb.cz/materialy/srazky_a_rotace/k30.php

Jak rychle se bude stáčet rovina kmitu kyvadla například v naší zeměpisné šířce? … Úhlová rychlost rotace Země je velmi malá, a proto i účinky Coriolisovy síly …