Organická sloučenina – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Organická_sloučenina

Organická sloučenina je chemicky čistá látka, jejíž molekuly obsahují vždy jeden nebo více atomů uhlíku. Mohou obsahovat i atomy dalších prvků, především …
Uhlík – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Uhlík

Přejít na Organické sloučeniny – Organické sloučeniny jsou chemické látky, které obsahují alespoň jeden atom uhlíku a téměř vždy atom vodíku, …
[PDF]
Úvod do studia organické chemie – Ústav Organické chemie
uoch.vscht.cz/cz/studium/bakalar/organika/Velebudice/Velebudice1.pdf

Organická chemie je obor, který se zabývá sloučeninami uhlíku. Původně byly … Prvků, ze kterých jsou molekuly organických látek vystavěny je poměrně málo.
Kolika vázný je uhlík v organických látkách? Jaký plyn se uvolňuje …
www.odpovedi.cz › Kategorie › Věda › Ostatní…

potřebuji do křížovky do školy CHEMIE Detail otázky na Odpovědi.cz.
[PDF]
Organická chemie a u..
ftp.mgo.opava.cz/pust/Organická%20chemie%20a%20uhlovodíky.pdf

Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a … Složení organických látek: C, H, O, N, S, P Hal, některé kovy a nekovy (Mg, Si …
[PDF]
Celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) – IRZ
www.irz.cz/repository/latky/celkovy_organicky_uhlik.pdf

Celkový organický uhlík (TOC – Total Organic Carbon) je parametr uváděný u vod, který ukazuje množství organických látek přítomných v daném vzorku.
Chemie – 9. ročník – Organické sloučeniny – ZŠ Školní 226 Kaplice
www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/org01.htm

Třídění látek podle původu; Co je organická chemie? Vlastnosti atomu uhlíku; Chemická vazba v organických sloučeninách; Chemické vzorce …
[PDF]
Stanovení obsahu organického uhlíku (TOC) a … – Hydrobiologie
hydrobiologie.upol.cz/…/02_metody_stanoveni_obsahu_toc_chlorofylu….

Dalším možným ukazatelem obsahu organických látek je např. … TOC je organický uhlík, který je převeden na oxid uhličitý po oxidaci. Přímé měření TOC se …
The Guide: Organic compounds and the importance of carbon – Library
library.thinkquest.org/27819/ch2_6.shtml
Přeloženo: Průvodce: Organické sloučeniny a význam uhlíku – Knihovna
… Organic compounds and the importance of carbon; Different types of organic compounds · Enzymes and coenzymes · Factors which affect the efficiency of an …
[PDF]
ZÁKLADNÍ POJMY ORGANICKÉ CHEMIE
www.gvi.cz/files/chemie/zpoch.pdf

Uhlík se v organických sloučeninách může vyskytovat ve třech hybridních stavech: sp …. Látky, které spolu reagují, nazýváme reaktanty, látky reakcí vzniklé jsou …