Na2CO3
Uhličitan sodný, Vzorec
Zpětná vazba / další informace

Uhličitan sodný – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Uhličitan_sodný

Systematický název, uhličitan sodný … Sumární vzorec, Na2CO3 …. Uhličitan sodný (Na2CO3), též soda nebo soda na praní, je anorganická sloučenina.
Použití – Výskyt – Výroba – Reference
Hydrogenuhličitan sodný – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Hydrogenuhličitan_sodný

Uhličitan sodný kyselý … Sumární vzorec, NaHCO3 … Hydrogenuhličitan sodný ( NaHCO3) neboli jedlá soda (soda bicarbona) je bílý prášek se zásaditým pH.
Hydrogénuhličitan sodný – Wikipédia
sk.wikipedia.org/wiki/Hydrogénuhličitan_sodný

Hydrogénuhličitan sodný. Všeobecné vlastnosti. Sumárny vzorec, NaHCO3. Synonymá, jedlá sóda, sóda bikarbóna. Vzhľad, bielý prášok. Fyzikálne vlastnosti .
Uhličitan sodný – Wikipédia
sk.wikipedia.org/wiki/Uhličitan_sodný

Uhličitan sodný alebo sóda (Na2CO3) je sodná soľ kyseliny uhličitej. Existuje bezvodá alebo kryštalická forma Na2CO3 · H2O.
[PDF]
Uhličitan sodný dekahydrát
chemistry.ujep.cz/userfiles/files/Uhličitan%20sodný%20dekahydrát.pdf

18. 11. 2010 – Molekulový vzorec: Na2CO3.10H2O. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: potravinářství. 1.3 Podrobné údaje …
[PPT]
1) Doplň vzorec:
mail.zsebenese.opava.cz/chemie/soli.pps

1) Doplň vzorec: síran stříbrný. fosforečnan draselný. fosforečnan hořečnatý. uhličitan měďnatý. siřičitan hlinitý. dusičnan železitý. dusitan vápenatý. síran sodný.
Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU
is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps09/slouceniny/web/…/324.html

Anorganické soli jsou sloučeniny tvořené podle obecného vzorce MmXn, kde M …. KNaCO3, uhličitan draselno-sodný (podle abecedního pořadí symbolů prvků) …
Chémia Anogranika – vzorce – Referáty-seminárky.sk
referaty-seminarky.sk/chemia-anogranika—vzorce/

K2CO3 uhličitan draselný Na2CO3 uhličitan sodný CaMg(CO3)2 uhličitan vápenato-hořečnatý CaCO3 uhličitan vápenatý FeCO3 uhličitan železnatý
Jedlá soda – Projekty SIPVZ – Gymnázium Olomouc-Hejčín
projektysipvz.gytool.cz › … › Chemie v domácnosti › Kypřící prášek

8. 12. 2006 – Hydrogenuhličitan sodný je triviálním názvem označován jako jedlá … a jeden mol uhlíku je vázán v molekule uhličitanu sodného (Na2CO3).
Triviální názvy – Tiscali.cz
home.tiscali.cz/chemie/trivial.htm

Počet položek: 60+ – Triviální název, Vzorec, Systematický název.Triviální název Vzorec Systematický název.
alumen (kamenec) KAl(SO4)2 · 12 H2O dodekahydrát síranu draselno …
anhydrit CaSO4 síran vápenatý.

Uhličitan sodný
Uhličitan sodný, též soda nebo soda na praní, je anorganická sloučenina. Je to sodná sůl kyseliny uhličité. V bezvodém stavu jde o bílý prášek tající při 851 °C. Ve vodě se snadno rozpouští za uvolnění hydratačního tepla. Wikipedie
Vzorec: Na2CO3
Molární hmotnost: 105,9885 g/mol
Hustota: 2,54 g/cm³
Bod tání: 851 °C
Bod varu: 1 633 °C
Rozpouštědlo: Voda