Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM) – Akademie věd …

https://www.cas.cz/o_avcr/struktura/pracoviste/ziva/UEM.html

Ústav vznikl 1. 1. 1975 sloučením několika laboratoří ČSAV, které byly zřízeny v letech 1953–1957. Postupně se zvětšoval počet samostatných vědeckých …
Institute of Experimental Medicine AS CR, v. v. i.
www.iem.cas.cz/

… News & Events · ÚEM v médiích · Downloads · Links · Contacts · Home · Institute Profile · Introduction · History of the Institute · Organizational Structure · List of …
Contacts – Organizational Structure – ÚEM v médiích – EU Structural Funds Projects
IBC ÚEM AVČR – Bioinova
bioinova.avcr.cz/o-nas/ibc.html

Inovační biomedicínské centrum (IBC) vzniklo v r. 2008 na základě poptávky trhu a ve snaze zvýšit inovační potenciál a účinnost transferu inovací výzkumných …
Ústav experimentální medicíny AV ČR (ÚEM AV ČR)
www.nanotechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2007080074…1

Hlavní činností ÚEM AV ČR je vědecký výzkum v biomedicíně, zejména v oblasti buněčné biologie a patologie, genotoxikologie, teratologie, biochemie, …
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. – Rejstřík veřejných …
rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=68378041

ÚEM dále rozvíjí výzkum v oblasti farmakologie, zejména imunofarmakologie a neuropsychofarmakologie. Svou činností ÚEM přispívá ke zvyšování úrovně …
Příprava výzkumných týmů ÚEM AV ČR pro projekt BIOCEV, MŠMT …
www.msmt.cz › … › Projekty › Individuální projekty ostatní (IPo)

Prezentace projektu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i..
Fotogalerie – ÚEM AV ČR – DIANA, s.r.o.
www.dianasro.cz/index.php/links-topmenu-20/category/19-uem
Joomla! – nástroj pro dynamický portál a redakční systém.
Podporujeme klinické projekty ÚEM AV ČR – Buněčná terapie
www.bunecnaterapie.cz/…/130607-podporujeme-klinicke-projekty-uem-…

7. 10. 2013 – Společně s Centrem diabetologie IKEM od roku 2008 spolupracuje ÚEM na experimentálním posouzení možností využití autologních …
2012 – Den otevřených dveří v ÚEM AV ČR – Buněčná terapie
www.bunecnaterapie.cz/…/120917-den-otevrenych-dveri-v-uem-av-cr.h…
Týden vědy a techniky – dny otevřených dveří 2012 Již tradičně Vás zvou v průběhu listopadových dní ústavy Akademie věd ČR k prohlídce pracovišť.
[PDF]
Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i. Centrum buněčné …
bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby…/kmenove-bunky-uk-2-sykova.pdf

trofoektodermu (modré šipky) a embryoblastu (bílé šipky). ¥. ¢. Po odstranění zony pellucidy je embryoblast zřetelnější. ( Autor: A.. Hampl, UEM AVČR).