Dioda – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Dioda

V tomto stavu je odpor nebo úbytek napětí na diodě malý. V tomto stavu se dioda chová podobně jako sepnutý spínač. Polovodičovou diodou začíná téct proud …
Polovodičová dioda – Zenerova dioda – Fotodioda – Schottkyho dioda
Usměrňovací dioda
lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/soucastky/…/usmernov_dioda.htm…

Při malém proudu (do asi 1 mA) se ještě neprojevuje ohmický úbytek napětí na diodě a její charakteristika je exponenciální. Při vyšších proudech již ohmický …
Praktická elektronika/Diody – Wikiknihy
cs.wikibooks.org/wiki/Praktická_elektronika/Diody

(Pro srovnání uvádíme i dnes téměř nepoužívanou germaniovou diodu, která má sice nižší úbytek napětí, vydrží však menší závěrné napětí.) Při praktickém …
Jak výpočítat úbytek napětí na diodě? – Diskuse Elektrika.cz
diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24279.0.html
30. 9. 2012 – Celkem příspěvků: 5 – Počet autorů: 5
Úbytek na diodě nejde vypočítat! Úbytek napětí na diodě je dán technologií výroby, použitým polovodičovým materiálem a dá se „odečíst“ ve …
Obecné využití diody v elektrických obvodech – AmaPro
www.amapro.cz/public/ele/dioda_5.php

12 je zapojení diody jako sériové ochrany. Dioda D1 určuje pouze jeden směr toku proudu Io. Za nevýhodu považujeme nežádoucí úbytek napětí na diodě (asi …
12) Dioda usměrňovací, VA charakteristika, použití – LMS Software
www.mylms.cz/text-12-dioda-usmernovaci-va-charakteristika-pouziti/

Po připojení střídavého napětí projde přes diodu pouze kladná složka (půlvlna) na výstup. … Nevýhodou je vyšší úbytek napětí na diodách (cca 0,7V na diodě).
vzorecky
www.bucek.name/stranky/ruzne/vzorecky/vzorecky.htm

Počet položek: 40+ – Střídavý proud : U LED – úbytek napětí na diodě LED.Barva. Rudá. Zelená. Žlutá. Oranžová. Modrá. Bílá.
Úbytek. 2,0 V. 2,2 V. 2,1 V. 2,0 V. 3,8 V. 3,6 V.

Laserové diody z CD-RW mechanik (vypalovaček) umí pálit a řezat!
danyk.cz/laser.html

Já jsem pro napájení použil proud 100mA (bylo by možné použít i více, ale je zde riziko destrukce diody, protože její typ je težké identifikovat). Úbytek napětí na …
LED diody: parametry, základní údaje… – elweb.cz : : elektronika na …
www.elweb.cz/clanky.php?clanek=34

Zkratka LED znamená v angličtině „light emited diode“ tedy česky „světlo … Úbytek napětí na led je zároveň minimální napětí, které led dioda potřebuje k funkci …
[PDF]
Měření na diodě – EDUCOLAND
educoland.muni.cz/down-106/
Ovšem při daném závěrném napětí mají rychlé diody větší závěrné proudy. Zvětšení … dosáhnout. Zkrácením doby života se zvětšuje úbytek napětí na diodě .