Základy kreslení – 6. díl: Perspektiva, tutoriarts.cz
www.tutoriarts.cz/zaklady-kresleni-6-dil-perspektiva-1001

4. 6. 2009 – Úběžník je v tomto případě bodem na horizontu, všechny linie které jsou kolmo na zobrazovací plochu do něj směřují. Všimněte si, jak se …
Lineární perspektiva – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Lineární_perspektiva

Hlavní bod H je úběžníkem všech hloubkových přímek.Dále horizont h je úběžnicí všech vodorovných rovin a zároveň obsahuje úběžníky všech vodorovných …
Základní pojmy – Vlastnosti perspektivy – Konstrukce perspektivy přímou …
Úběžníky a úběžnice – Univerzita Karlova
www.karlin.mff.cuni.cz/~plichtova/Diplomka/AfinitaAKolineace/?page…
Úběžníky a úběžnice. Ve středové kolineaci je ještě jedna námi zatím neprobádaná oblast, na kterou se společně podíváme právě v této kapitole. Vraťme se ke …
úběžník | Vševěd.cz
encyklopedie.vseved.cz/úběžník

úběžník, deskriptivní geom . bod, do něhož se při středovém promítání zobrazí nekonečně vzdálený bod přímky. U. přímek kolmých k průmětně je tzv. hlavní bod .
úběžník, deskriptivní geometrie, bod – CoJeCo – Vaše encyklopedie
www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc…title…
Deskriptivní geometrie, bod, do néhož se při středovém promítání zobrazí nekonečně vzdáleny bod přímky. Úběžník přímek kolmých k průmětně je tzv. hlavní …
[PDF]
Středové promítání – Geometrie
geometrie.kma.zcu.cz/index.php/www/content/…/stredove_pr.pdf?…
r w úběžník U, jeli určena stopníkem a bodem A. Ns stopník pnmky. Us úběžník ( středový průmět nevlastního bodu přímky). Středový průmět přímky je určen …
[PDF]
Základní úlohy
15122.fa.cvut.cz/?download=_/elektronicka_skripta/linearni…pdf

Úběžník. P. Průmět bodu A (perspektiva Ap bodu A) je průsečík přímky SA S přůmětnou o. Průmět nevlostního bodu U°° je průsečík přímky SU°°. S průmětnou o.
[PDF]
Perspektiva I.
mat.fsv.cvut.cz/lakoma/KOGA/Perspektiva12012.pdf

nejsou ||ρ, je dvojice různoběžek se společným úběžníkem. Realizace středového promítání. • geometrický model lidského vidění jedním okem (S je střed oka,.
Lineární perspektiva – Geometrie-webskriptum
www.fd.cvut.cz/department/k611/…/files/…/linearni_perspektiva.html

Ke konstrukci můžeme také využít úběžníků přímek rovnoběžných s ρ. (Úběžníky přímek rovnoběžných s ρ leží na horizontu.) Sestrojíme například úběžníky 1U, …
Lineární perspektiva – základní pojmy a typy
mdg.vsb.cz › Úvod › Obsah › Zobrazovací metody › Lineární perspektiva

… a poté jsou tzv. průsečnou metodou, metodou vynášení výšek a pomocí úběžníků hlavních směrů daného objektu přenášeny do samostatného perspektivního …