Trestní zákoník 2010 online k prohlédnutí – Bezplatná právní poradna
www.bezplatnapravniporadna.cz › Různé › Návrhy, novely, nové zákony

5. 3. 2010 – TRESTNÍ ZÁKONÍK ÚČINNÝ OD 1.1. 2010. § 1-139, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. § 1-11, HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ.
Nový trestní zákoník 2010 platný od 1.1.2010 | JULDA
www.julda.cz/2009/12/novy-trestni-zakonik-2010-platny-od-1-1-2010/

23. 12. 2009 – Trestní zákon vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými … Od 1.ledna 2010 nabude účinnosti nový trestní zákoník, jehož návrh po více … u Nový občanský zákoník 2014 – přehled novinek, online ke stažení …
Trestní zákoník – Business center
business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/

Počet položek: 60+ – Aktuální znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, …Díl 1 § 1 Žádný trestný čin bez zákona.
Díl 2 § 2 – 3 Časová působnost.

Trestní zákon – Business center
business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni_zakon/

Počet položek: 25+ – Zákon pozbývá účinnosti 1. ledna 2010, nahrazuje ho …Hlava I § 1 – 2 Účel zákona.
Hlava II § 3 – 15 Základy trestní odpovědnosti.

Trestní řád – úplné znění | Zákony Centrum.cz
zakony.centrum.cz/trestni-rad

8. 1. 2009 – 2010. Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo … Část první v rozmezí paragrafů 1 až 139 definuje časovou a místní působnost trestních zákonů, základy trestní odpovědnosti, … Kalkulačky online.
Zákony ČR onLine – úplná znění zákonů, přehled právních předpisů …
www.zakonycr.cz/

Zákony ČR onLine – komplexní systém právních informací. Texty zákonů v platném i historickém znění. Zákony volně ke stažení nebo jako počítačový program.
Znaky skutkové podstaty trestného činu podle nového trestního …
is.muni.cz/th/285288/pravf_b/

napsal/a B Janko – 2010
Anotace: Od 1. 1. 2010 je účinný zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Důvodem přijetí nového trestního zákoníku byl především fakt, že trestní zákon č.
[RTF]
Trestnepravni_ochrana_lidskeho_zivota.doc
is.muni.cz/th/170150/pravf…/Trestnepravni_ochrana_lidskeho_zivota.do…

napsal/a H Nováková
2009/2010 … Ty jsou upraveny v části první hlavy první trestního zákoníku. …. Tereziánský zákoník pojímal trest jako pomstu na pachateli, tyto tresty navíc neodpovídaly společenské nebezpečnosti činu a byly ….. Důvodová zpráva [ online].
Znásilnění – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Znásilnění

Podle § 185 trestního zákoníku se znásilnění dopustí ten, kdo násilím nebo … V případě znásilnění formou soulože, na dítěti nebo se zbraní se trestní …. Bosnian kids born of war rape asking questions [online]. … Ověřeno k January 4, 2010.
Nový trestní zákoník 2010 – Olga Kolářová – Theses
theses.cz/id/55t8za/ furl=%2Fid%2F55t8za%2F;so=nx;lang=sk
11. 6. 2009 – Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX. KOLÁŘOVÁ, Olga. \textit{Nový trestní zákoník 2010} [online]. 2009 [cit. 2013-09-22].