Gravitace – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Gravitace

Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně hmotná tělesa přitahují. Gravitační síla … //u některých vzorců se místo G používá řecké písmeno (gravitační konstanta ). kde …. Tíhové zrychlení je zrychlení, které tělesům uděluje tíhová síla. Tíhová …
Newtonův gravitační zákon – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Newtonův_gravitační_zákon

Přejít na Tíhová síla – Tíhová síla je síla, která působí na tělesa v klidu při na povrchu Země. Je výslednicí gravitační síly Země a odstředivé síly vzniklé …
Vzorce z fyziky
ucivozs.sweb.cz/vzorcef.html

Fyzikální vzorce … Síla. F ( N ) – síla Fg = m · g. Fg ( N ) – gravitační síla. m ( kg ) – hmotnost tělesa. g ( N/kg ) … F ( N ) – síla Rovnováha sil : F1 · r1 = F2 · r2.
Tíhová síla
kof.zcu.cz/vusc/pg/termo09/mechanics/s/s1.htm

Příkladem statických sil je síla gravitační, elektrostatická, tlaková či vztlaková či síla … gravitační silou, po dosazení do předchozího vzorce , poloměr dostáváme: … Na organizmy v klidu působí neustále tíhová síla a jejím prostřednictvím tlakové …
[PPT]
Gravitační síla, tíhová síla.ppt – Fyzika on-line
www.fyzikaonline.cz/wp-content/plugins/download…/download.php id…

(gravitační síla, tíhová síla). Gravitace. V úvodu věnovaném vysvětlení pojmu síla jsme řekli, že tělesa na sebe působí silou buďto při vzájemném dotyku nebo …
Gravitační a tíhová síla (resp. zrychlení) :: MEF – Encyklopedie fyziky
fyzika.jreichl.com › MECHANIKA › GRAVITAČNÍ POLE

25. 11. 2012 – Při zakreslování sil, které působí na tato těleso (hmotné body) tedy zásadně zakreslujeme tíhovou (a ne gravitační) sílu. Na rotující Zemi (vyjma …
[PPT]
Dynamika
www.sps-ul.cz/lib/exe/fetch.php/pro_studenty:dynamika.ppt

Vzorec pro výpočet tíhové síly. Jednotka 1 newton značka N. Tíha tělesa. Značí se G; Je to síla, kterou působí nehybné těleso na vodorovnou podložku nebo …
Fyzika – Síla
tahaky.lam.cz/f12.html

Síla může uvést těleso do pohybu nebo ho zastavit. Může také změnit směr jeho … Silou 1 N působí na pružinu závaží o hmotnosti 0,1 kg (tj. 10 dkg), je-li na ní …
Gravitační síla – Testy
testy.zsnyrany.cz/testy5/gravitacni_sila.htm
síla. K měření gravitační síly používáme vodováhu pásmo siloměr olovnici . Vzorec pro výpočet gravitační síly Fg = m : g Fg = m . g Fg = m : v
[PDF]
Fyzika je kolem nás (Pohyb a síla)
fyzikalniolympiada.cz/texty/fyzika1.pdf

napsal/a IVM Jarešová – Související články
tíhové zrychlení vypočítat ze vzorce g = 9,780 318 5(1 + 0,005 278 895 sin2 + 0,000 023 462 sin4 ) m·s-2. Třetí silou, se kterou se můžeme setkat, je síla, …