TCP/IP – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP

Architektura TCP/IP je členěna do čtyř vrstev (na rozdíl od referenčního modelu OSI se sedmi vrstvami): aplikační vrstva (application layer); transportní vrstva …
Internet protocol suite – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Internet_protocol_suite

Přejít na OSI and TCP/IP layering differences – Several authors have attempted to incorporate the OSI model’s layers 1 and 2 into the TCP/IP …
Link layer – Internet layer – Category:Transport layer … – Category:Link protocols
TCP – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

TCP používá služby IP protokolu opakovaným odesíláním nespolehlivých paketů při … Tím TCP plní úlohu transportní vrstvy ve zjednodušeném modelu ISO/OSI …
Transmission Control Protocol – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol

A central control component of this model was the Transmission Control Program that … The model became known informally as TCP/IP, although formally it was …
Referenční model ISO/OSI – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Referenční_model_ISO/OSI

Referenční model ISO/OSI vypracovala organizace ISO jako hlavní část snahy … Reálně je vrstevný model použit například u rodiny protokolů TCP/IP, kde jsou …
TCP/IP model – Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
simple.wikipedia.org/wiki/TCP/IP_model

The TCP/IP model (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) is a descriptive framework for the Internet Protocol Suite of computer network protocols.
OSI model – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/OSI_model

Přejít na Comparison with TCP/IP model – [edit]. In the TCP/IP model of the Internet, protocols are deliberately not as rigidly designed into strict …
Network layer – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Network_layer

Přejít na Relation to TCP/IP model – The TCP/IP model describes the protocols used by the Internet. The TCP/IP model has a layer called the …
Talk:TCP/IP model – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ATCP%2FIP_model

9 Five-layer model; 10 To clear up some confusion and note a mistake in the content of the TCP/IP model page; 11 Broken link; 12 Vote: Four and/or five layers …
Síťová architektura – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Síťová_architektura

Přejít na Model ISO/OSI – Porovnání TCP/IP a modelu ISO/OSI. Podrobnější informace naleznete v článku Referenční model ISO/OSI. Jako první se …