Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku – definice funkce …
www.aristoteles.cz/…/goniometricke-funkce-v-pravouhlem-trojuhelniku….

Definice funkce sinus, cosinus, tangens a cotangens v pravoúhlém trojúhelníku. … pravoúhlý trojúhelník: a…odvěsna. b…odvěsna. c…přepona. Funkce sinus …
Goniometrické funkce — Matematika polopatě
www.matematika.cz/goniometrie
… z řečtiny a znamená měření úhlů, trigon se pak překládá jako trojúhelník. Známe čtyři základní goniometrické funkce – sinus, cosinus, tangens a kotangens.
Goniometrická funkce – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Goniometrická_funkce

Nejdůležitějšími funkcemi jsou však sinus, kosinus a tangens. … Běžně se používá ještě konstrukce funkcí tangens a kotangens, i když se v českých učebnicích …
Vzorce pro goniometrické funkce
www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/…/Vzorce_pro_gon_funkce.html
V této poslední kapitole uvedeme přehled základních vztahů mezi jednotlivými goniometrickými funkcemi sinus, kosinus, tangens a kotangens a také připojíme …
Tangens a kotangens
www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/…s…/Tangens_kotangens.html

Grafy funkcí tangens a kotangens argumentu sestrojíme opět na základě jejich definice … Potom tyto vlastnosti jako u funkcí sinus a kosinus shrneme do tabulky.
Určování hodnot goniometrických funkcí
www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/…/Urcovani_hodnot_goniom_fci.html

Jestliže tyto vztahy využijeme ve výpočtu, převedeme určení hodnot funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens v bodech na určení hodnot v bodech .
Sinus, kosinus, tangens a kotangens | Matematika s radostí
msr.vsb.cz/goniometrie/sinus-kosinus-tangens-a-kotangens
Sinus, kosinus, tangens a kotangens. Převody stupňů a radiánů, zavedení goniometrických funkcí pomocí jednotkové kružnice, definiční obory funkcí, vlastnosti …
[PDF]
Goniometrie – trigonometrie – Nabla
www.nabla.cz/soubory/matematika/goniometrie-trigonometrie.pdf

www.matematika.name. Stránka 1 z 8. Goniometrie – trigonometrie. Goniometrie se zabývá funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens (goniometrické funkce).
Vzorce – Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu
vzorce-matematika.sweb.cz/sinus-kosinus-tangens-kotangens-polovicnih…

Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu.
[PDF]
Goniometrické rovnice – Jaroslav Reichl
www.jreichl.com/matematika/vyuka/texty/goniom_rce.pdf
a f je jedna z goniometrických funkcí sinus, kosinus, tangens nebo kotangens. a \. V dalším textu bude detailně vyřešeno několik rovnic, přičemž postup řešení …