Sémantický diferenciál – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Sémantický_diferenciál

Sémantický diferenciál je měřitelná psychologicky sociologická veličina. Sémantický diferenciál byl zaveden v práci tří amerických psychologů: Osgood C. E, …
Definice – Extrémní hodnoty sémantického … – Význam – Použití
sémantický diferenciál – ABZ.cz: slovník cizích slov
slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/semanticky-diferencial

sémantický diferenciál, Jaromír Křemen, 04.05.2011 14:12. » reagovat. Sémantickým diferenciálem se rozumí rozdíl v konotaci (mlhavé, rozmazané interpretaci) …
Sémantický diferenciál – Elektronická učebnica pedagogického …
www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/…/semanticky-diferencial.p…

Sémantický diferenciál je výskumná metóda zameraná na zisťovanie toho, ako ľudia vnímajú pojmy. Každý pojem má okrem denotatívneho významu aj význam …
[PDF]
Bakalářská práce – Vysoká škola ekonomická v Praze
www.vse.cz/vskp/show_file.php soubor_id=7399

»Možnosti využití metody sémantického diferenciálu k získávání informací důležitých pro ….. Sémantický diferenciál nechává lidem určitý prostor pomocí škál pro …
[PDF]
Dotazník postojů žáků (sémantický diferenciál)
www.nuov.cz/uploads/AE/…/Dotaznik_postoju_zaku_charakteristika.pdf
Dotazník postojů žáků (sémantický diferenciál). Základní charakteristika a cíle evaluačního nástroje. •. Cílem dotazníku je zmapování postojů žáků, přesněji …
[PDF]
Postoje žáků ke škole – Národní ústav odborného vzdělávání
www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni…/25_Postoje_zaku_ke_skole.pdf

Sémantický diferenciál patří mezi psychosémantické metody využívané nejen v … Metodu sémantického diferenciálu lze aplikovat na různé výzkumné problémy.
Sémantický diferenciál
www.ped.muni.cz/capv2011/index.php option=com_content…

Sémantický diferenciál a test sémantického výběru jako metody výzkumu v … Poměrné známá a používaná metoda sémantického diferenciálu – v rámci …
[PDF]
k využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci … – Orbis Scholae
www.orbisscholae.cz/archiv/2010/2010_1_07.pdf

napsal/a J VAŠŤATKOVÁ – Počet citací tohoto článku: 1 – Související články
Metoda sémantického diferenciálu v konkrétní úpravě ATER nabízí měře- … Klíčová slova: autoevaluace školy, sémantický diferenciál, faktorová analýza, škála,.
Nákupní chování, sémantický diferenciál — Ptejte se knihovny
www.ptejteseknihovny.cz/…/nakupni-chovani-semanticky-diferencial

19. 4. 2013 – Při dalším hledání Vašeho tématu doporučuji použít termíny: sémantický diferenciál. spotřebitelské / nákupní chování. výzkum / průzkum.
[PDF]
Vnímání významu matematiky a fyziky středoškolskými studenty
kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/materialy/vnimani_vyznamu_M_a_F.pdf

sémantického diferenciálu, která je osvědčenou metodou pro měření individuálních … Klíčová slova: Konotativní význam slov, sémantický diferenciál, vnímání …