Sádrovec – Wikipedie
cs.wikipedia.org/wiki/Sádrovec

Sádrovec, chemický vzorec CaSO4 · 2H2O (hydratovaný síran vápenatý, síran vápenatý dihydrát), je jednoklonný minerál.
Původ – Morfologie – Vlastnosti – Odrůdy
Rešerše – Muni
is.muni.cz/th/211438/prif_m/Reserse_dip_Cerny.txt

Teoretický vzorec sádrovce je CaSO4.2 H2O, obsahuje 46,50% SO3, 32,57% CaO a 20,93% H2O. Složení minerálu většinou odpovídá teoretickému vzorci, …
7.6. Sulfáty a chromáty
mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_6_sulfaty/kap_7_6_sulfaty.htm

Teoretický vzorec je CaSO4, izomorfně může být zastoupeno Ba nebo Sr, častá je … často společně se sádrovcem (Wieliczka – Polsko, Stassfurt – Německo).
Cement a sádra – teorie
www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/labor/res_cement…/teorie.htm

… a nelze jeho chemické složení vyjádřit jediným chemickým vzorcem. … Základní surovinou pro výrobu je sádrovec – CaSO4.2H2O, který se v přírodě vyskytuje …
Sádrovec – Referáty-seminárky.cz
referaty-seminarky.cz/sadrovec/

9. 8. 2008 – Sádrovec, chemický vzorec CaSO4·2H2O (hydratovaný síran vápenatý), je jednoklonný minerál. Název pochází z řeckého gypsos – sádra.
256 – Mokrá vápencová vypírka spalin
www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/…/vypirka_5.html

Produkt odsíření, energosádrovec, je velmi dobře využitelný zejména ve stavební výrobě, kde plně nahradí používaný přírodní sádrovec. Energosádrovec je …
Chemie 2. ročník 4letého studia: Opakovací otázky za 1. pololetí
pardubice.ic.cz/pisemka_opak_2r_4leteho_leden.htm
Sádrovec – vzorec; Ilmenit – vzorec; Příprava chromu (popiš rovnicí, zvol jinou přípravu než aluminotermickou); Aluminotermická příprava chromu; Jak reaguje …
Sádrokarton – Stránka 22 – Výsledky hledání v Google Books
books.google.cz/books isbn=8024709864
Miroslav Nyč – 2005
Vzorec (2) potom ukazuje odstranění krystalicky vázané vody ze síranu vápenatého (sádrovce) při teplotách mezi 200 °C až 1180 °C, čímž vzniká CaSO4, tzv.
2
geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/…/2_MINERALOGIE_SIRANY.htm
Chemický vzorec: … Tvrdost sádrovce je podle Mohsovy stupnice tvrdosti 2. … Sádrovec může vznikat sedimentárním způsobem odpařováním mořské vody (s …
[PPT]
3 Opakování mineralogie II
skola-rosice.net/sites/…/p9/3%20Opakování%20mineralogie%20II.pps
křišťál. 7. Podle popisu urči nerost: Jeho pálením se vyrábí sádra, přidává se do cementu, chemický vzorec CaSO4 · 2H2O. apatit. dolomit. ledek. sádrovec. 8.