seoSEO je anglická zkratka, která znamená – Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). Tato optimalizace je dnes v podstatě životně důležitá pro to, aby vaše stránky na internetu někdo našel a poté i navštívil. Kdo nemá stránky optimalizované, ten se zobrazuje ve vyhledávačích většinou na pozicích, které jsou daleko na to, aby se k nim někdo proklikal.
Hlavním cílem SEO optimalizace je tedy zobrazování stránek na co nejvyšší, pokud možno první pozici ve vyhledávači, při vyhledávání (klíčových) slov odpovídajících obsahu vaší stránky.

Obsah, validita a struktura webu

Výborně optimalizované webové stránky mají vždy kvalitní a unikátní obsah, to je základ.

Dále je důležitá validita stránek, tedy správně napsaný (X)HTML kód odpovídající platným specifikacím organizace W3C. Vaše stránky je dobré nechat projít W3C-validátorem a případné chyby opravit. S validními stránkami si vyhledávací robot (crawler) poradí vždy lépe, než s nevalidními. Neméně důležitá věc, zejména pro návštěvníky vašich stránek, je i jejich správné zobrazení v různých prohlížečích a na různých platformách.

Text na stránkách by měl být správně strukturovaný. Zejména systém nadpisů H1 – H6 je dobré používat a to logicky. To znamená, že nadpis třídy H1 by měl být shodný s titulkem stránky a měl by být použit na každé stránce pouze jeden (to je velmi důležité). Na nadpisech H2 – H6 již tolik nezáleží,  ale je dobré používat logické řazení těchto nadpisů. U obrázků je vhodné zadávat popis title i alt.

Klíčová slova

Keywords jsou slova, která definují obsah dané stránky. Podle klíčových slov hledající uživatelé obvykle najdou to co hledají. Tyto slova jsou v podstatě součástí celého textu stránky, ale ne všechna mají pro vyhledávač stejnou váhu. Největší důležitost mají vždy slova v titulku stránky a poté v nadpisu H1. Důležitost klíčových slov v dalších umístěních si vyhledávač již určí sám. Proto je dobré shrnout do title a H1 to nejdůležitější co definuje obsah stránky a do dalších nadpisů případně textu, zahrnout také alternativy ke klíčovým slovům v H1 a titulku. Toto je snad nejdůležitější část celé SEO.

Zpětné odkazy a Pagerank

Zpětné odkazy nebo-li backlinks, jsou ve smyslu SEO ty odkazy, které přímo odkazují na vaše stránky z jiných webových stránek a zároveň nemají atribut rel=“nofollow“ nebo rel=“external nofollow“. Zároveň nesmí mít odkazující stránky v hlavičce meta tag:  meta name=“robots“ content=“noindex,nofollow“, nebo zakázané indexování v souboru robots.txt. Pokud je indexování stránky a sledování odkazů vyhledávači některým z uvedených způsobů zakázáno, nemá pro vás takový odkaz z hlediska pageranku žádnou váhu. Tyto způsoby zakázání indexace (sledování) roboty se používají zejména u komentářů, kvůli zabránění spamu, jelikož každý odkaz umístěný na vaší stránce vám de facto snižuje pagerank. Zpětný odkaz směřující na vaše stránky má tím větší váhu, čím má odkazující stránka vyšší pagerank. Získání zpětných odkazů je problematické a většinou se začíná u zařazování do různých katalogů stránek, nebo do linkovacích služeb.

Pagerank (googlu) nebo s-rank (seznamu) jsou hodnoty vypočítané z počtu zpětných odkazů, které směřují na vaše stránky a ty můžou ale i nemusí mít přímý vliv na pozici vašich stránek ve vyhledávači. Záleží na vyhledávači čemu přidává vetší váhu, zdali např. množství klíčových slov nebo pouze pageranku. Pagerank má ale i jiný velmi důležitý význam a to, že nepřímo vyměřuje finanční hodnou stránek z hlediska ceny reklamy nebo i cenu vlastní domény.

Velikost „ranků“ vaší stránky lze zjistit online některým pagerank checkerem.

Ostatní více či méně důležité věci

Tvar URL adresy

Z hlediska SEO je výborné používat takzvané hezké URL adresy, tedy adresy obsahující titulek stránky a ne jen např. číselnou hodnotu příspěvku. Toto lze nastavit v souboru .htaccess

Robots.txt

Tento soubor zakazuje a nebo povoluje přístup vyhledávacích robotů (crawlerů) a měl by minimálně existovat a být umístěný v kořenovém adresáři webu. Do tohoto souboru se zapisuje i umístění sitemap.xml.
Příklad (základního) obsahu robots.txt:
User-agent: *
Disallow:

Sitemap.xml

Mapa webu ve formátu .xml velmi usnadňuje crawlerům prohledávání vašeho webu a proto je velmi vhodné ji z hlediska SEO vytvořit a umístit ji do kořenového adresáře webu. Obsahuje seznam stránek vašeho webu s prioritami, poslední změnou a doporučenou frekvencí procházení crawlerem. Její existence se zapisuje na konec v souboru robots.txt

Meta: description a keywords

Tyto meta tagy v hlavičce webu dnes již nemají prakticky žádný význam a některé vyhledávače je berou v potaz pouze není-li např. dostatek klíčových slov na stránce a zároveň chybí titulek.

Velikost kódu a GZIP komprese

Novinkou je to, že vyhledávač Google hodnotí rychlost načítání stránek a proto pokud web obsahuje hodně textu, může být výhodné aktivovat GZIP kompresi webového obsahu. Funguje to tak, že server stránku zkomprimuje, pošle prohlížeči a ten ji následně rozbalí a zobrazí. U textového obsahu je tato metoda výhodná, naopak např. u obrázkových galerií se nedoporučuje používat (zpomaluje).

Jestli jsou vaše stránky GZIPované si lze ověřit některým online testem.

Duplicita, kanonizace

Používejte vždy buď adresu s počátečním WWW. nebo bez, jinak vás za to vyhledávač může penalizovat a snížit vám pagerank.

Registrace do vyhledávačů

Je vhodné vyhledávače „popohnat“ a oznámit jim, že vaše stránka existuje, jinak může trvat velmi dlouho než si vás najdou a zaindexují.

Adresy registračních stránek do nejznámějších vyhledávačů: